Struktur dan Organisasi

 • Kepala Dinas :
  PURWADI, S.E, M.E.
  NIP. 19720112 199803 1 010
 • Sekretaris Dinas :
  JOKO WALUYO, S.IP, M.Hum.
  NIP. 19720415 199203 1 007
 • Kabid Perumahan dan Permukiman :
  BOWO DWI HARTONO, S.T, M.T.
  NIP. 19690308 199302 1 001
 • Kabid Pertanahan :
  KURNIATI SADDARMANINGSIH,S.P, M.Si.
  NIP. 19710228 199603 2 002
 • Kabid Tata Ruang :
  SIH WIBOWO, S.H.
  NIP. 19671023 199203 1 007
 • Kasubag Perencanaan dan Keuangan :
  ENI MULYANINGSIH, S.Sos, M.M.
  NIP. 19690804 198903 2 005
 • Kasubag Umum dan Kepegawaian :
  ENDANG PURWANTI, S.P, M.P.
  NIP. 19700309 199803 2 003
 • Sub Koordinator Perencanaan Tata Ruang :
  JOKO WURI NUGROHO, S.Si, M.Si.
  NIP. 19810226 200604 1 007
 • Sub Koordinator Perumahan :
  SRI HARTINAH ISTI RAHAYU, S.T, M.M.
  NIP. 19780123 201001 2 009
 • Sub Koordinator Kawasan Permukiman :
  SUNARSO, S.E.
  NIP. 19680311 199003 1 014